1. DOELSTELLING

De club beoogt vooral het beoefenen van het wielerTOERISME als vrijetijdsbesteding.  Ze wil haar leden de gelegenheid bieden hun hobby's voor fiets- en mountainbiketoerisme op een aangename en georganiseerde manier in groep uit te oefenen.

Onze 3 basiswaarden zijn:

Samen uit, Samen thuis   -    Fiets Wijs   -   Gezonde geest in een Gezond lichaam.

 

2. MISSIE

Zo veel mogelijk mensen (jong en oud) ertoe aanzetten om op een veilige en verantwoorde manier aan sport te doen.

 

3. VISIE

De werking van de vereniging is erop gericht om de clubleden op een verantwoorde en gezonde manier te laten fietsen of mountainbiken en een sporadische wandeltocht. De doelgroep van de vereniging is divers: actieve individuen van middelbare en hogere leeftijd, maar ook jongeren.

Onze club is een recreantenclub met louter recreatieve activiteiten.

 

4. STICHTING / VERBOND

De club Rijkevorselse Wielertoerristen (RWT) is opgericht op 01 januari 1972, en is als rechtspersoon onder de vorm van een feitelijke vereniging.

De club is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) onder het stamnr. 80.

 

5. CLUBLOKAAL

Café Sport (bij Jeke en Cel) Stevennekens 218 – 2310 Rijkevorsel – St. Jozef.